Najpopularniejsze materiały spawalnicze wykorzystywane w budownictwie
Wskazówki

Najpopularniejsze materiały spawalnicze wykorzystywane w budownictwie

Spawanie to metoda łączenia ze sobą dwóch elementów. Przebiega za pomocą podgrzewania do wysokiej temperatury krawędzi łączonych przedmiotów tak, aby zaczęły się topić. Pozwala to trwałe zespolenie, które po ostygnięciu gwarantuje solidność i wytrzymałość uzyskanego połączenia. W procesie spawania wykorzystywane są różne rodzaje materiałów, a samo spawanie posiada bardzo szerokie zastosowanie i jest wykorzystywane w takich dziedzinach, jak przemysł, produkcja i oczywiście budownictwo.

Jakie są najpopularniejsze materiały spawalnicze wykorzystywane w budownictwie?

Podstawowe materiały spawalnicze – druty do spawania metodami MIG i MAG

Druty to materiały spawalnicze, które są stosowane głównie w spawaniu metodami MIG i MAG. Obie te metody różnią się swoim przeznaczeniem oraz sposobem działania. W metodzie MIG do spawania wykorzystywane są gazy chemicznie obojętne, do których należą m. in. argon oraz hel. Spawanie tą metodą doskonale sprawdza się do łączenia ze sobą metali nieżelaznych oraz ich stopów.

Metoda MAG wykorzystuje natomiast w procesie spawania tlen lub dwutlenek węgla i znalazła swoje zastosowanie do zespalania ze sobą elementów wykonanych głównie ze stali. Wybór odpowiedniego drutu zależy także od pozycji spawania oraz grubości materiału spawanego – im grubszy jest materiał, tym większa powinna być także średnica drutu.

Najpopularniejsze materiały spawalnicze wykorzystywane w budownictwie

Najczęściej używane materiały spawalnicze – elektrody spawalnicze

Materiały spawalnicze, które są często wykorzystywane w budownictwie to także elektrody. Elementy te w otulinie kwaśniej charakteryzują się wysoką zawartością tlenków żelaza i odtleniaczy, przez co nadają się do spawania w pozycji podolnej, nabocznej, a także w pozycjach przymusowych. Materiały spawalnicze w postaci elektrod w otulinie zasadowej zawierają natomiast głównie węglany wapnia i magnezu, a ich cechą charakterystyczną jest wysoka plastyczność, która występuje bezpośrednio po spawaniu.

Inny rodzaj elektrod wykorzystywanych w procesie spawania, elektrody w otulinie rutylowej są najbardziej uniwersalne w zastosowaniu i mogą być wykorzystywane nawet do spawania cienkich elementów. Ich jedynym ograniczeniem jest natomiast brak możliwości spawania w pozycji pionowej, z góry na dół, co warto wziąć pod uwagę dobierając materiały spawalnicze.

Inne materiały spawalnicze – pręty do spawania metodą TIG

Pręty to materiały spawalnicze, które wykorzystywane są wyłącznie w metodzie TIG. Metoda ta wykorzystuje elektrodę wolframową w otoczeniu gazów obojętnych chemicznie, do których należą argon oraz hel. Metoda TIG jest bardzo uniwersalna i pozwala na wykorzystywanie w procesie spawania dowolnych metali i ich stopów, bez względu na wybraną pozycję spawania.

Pręty są materiałami spawalniczymi różnego rodzaju, które można podzielić na pręty do naprawiania, niestopowe, wysokostopowe oraz niskostopowe. Popularnością wśród spawaczy cieszą się także pręty stosowane do spawania pod topnikiem. Pewną wadę spawania metodą TIG przy użyciu prętów może stanowić jednak niska prędkość wykonywania całego procesu oraz jego ograniczona wydajność, co uwidacznia się zwłaszcza w przypadku pracy z grubszymi materiałami.