Czym są przewierty horyzontalne?
Wskazówki

Czym są przewierty horyzontalne?

Horyzontalne przewierty kierunkowe to nowoczesna technologia bezwykopowa. Polega ona na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych, nawet na terenach silnie zurbanizowanych. W przypadku horyzontalnych przewiertów kierunkowych stosuje się, bowiem nowoczesne systemy pomiarowe i sterujące.

Kiedy warto zastosować horyzontalne przewierty kierunkowe?

Horyzontalne przewierty kierunkowe warto zastosować w przypadku wykonywania różnego rodzaju instalacji. Stosuje się je w celu wykonania instalacji: wodnej, gazowej, energetycznej, kanalizacyjnej czy też wodociągowej. Metodę tę wykorzystuje się zazwyczaj we wszystkich tych miejsca gdzie nie możliwe byłoby bezpośrednie wykonanie odkrytego wykopu pod rury lub kable. Doskonałym przykładem mogą być tereny silnie zurbanizowane, ponieważ na takich obszarach wykorzystywanie metod tradycyjnych jest z reguły niemożliwe. To samo tyczy się terenów, na których mamy do czynienia z gęsta linią wodociągów oraz z licznymi liniami energetycznymi czy telekomunikacyjnymi. Pamiętajmy również, że horyzontalne przewierty kierunkowe doskonale sprawdzają się w przypadku pokonywania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych czy też gór i wzniesień. Warto także zaznaczyć, że bardziej opłacalne w sytuacji przekraczanie żeglownych rzek i kanałów jest położenie instalacji pod dnem. Budowa konstrukcji, która zawieszona byłaby nad lustrem wody jest z pewnością o wiele bardziej kosztowna.

Czym są przewierty horyzontalne?

W jaki sposób odpowiednio dobrać trajektorie przewiertu horyzontalnego?

Trajektorie dobiera się już na etapie projektowania. Należy wziąć wówczas pod uwagę panujące na danym terenie warunki geologiczne, a także przeznaczenie rurociągu, jego długość, materiał, z jakiego ma być wykonany i wymaganą średnicę. Trzeba pamiętać także o możliwościach urządzenia wiertniczego oraz o typie i dokładności wgłębnego systemu pomiarowego. Ważnymi elementami są również wymagane wartości kątów wejścia i wyjścia oraz minimalna grubość skał nadkładu nad rurociągiem. Do narzędzi, jakie wykorzystuje się podczas horyzontalnych przewiertów kierunkowych zaliczamy różnego rodzaju świdry, koronki i rozwiertarki.