Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej
Wskazówki

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej

Kupno mieszkania lub domu z licytacji komorniczej to doskonała okazja do tego, by wejść w posiadanie nieruchomości, której wartość znacznie odbiega od ceny rynkowej. Licytacje komornicze nie tracą na popularności, stając się atrakcyjnym obiektem dla kupujących. Jak kupić nieruchomość z licytacji komorniczej?

Wpłata wadium i warunki uczestnictwa

Każdy, kto upatruje w aukcji szansę na nowy nabytek, jest zobowiązany do wpłaty wadium. Płatności należy dokonać najpóźniej na dzień przed planowanym terminem licytacji, w przeciwnym razie uczestnictwo w niej nie będzie możliwe. Wysokość opłaty nie jest stała i zależy od szacowanej wartości nieruchomości. Wadium, zwane inaczej rękojmią, wynosi 10% kwoty obiektu i podlega zwrotowi w przypadku gdy licytator nie zakupi nieruchomości.

Przystępujący do licytacji powinien spełnić kilka warunków. Nie może to być dłużnik, którego nieruchomość jest przedmiotem aukcji, nie może być to także komornik oraz pracownicy urzędu będący na sali, jak również sędzia, pod którego okiem toczy się licytacja. Z aukcji wyłączone są też osoby spokrewnione z dłużnikiem, czyli małżonkowie, rodzeństwo, dzieci i rodzice.

Przed wpłatą wadium

Należy zaznaczyć, że nieruchomości trafiają na listę komorniczą nie bez powodu. Częstym powodem jest bankructwo właściciela, zadłużenie lub niemożność regulowania swoich zobowiązań. Dlatego też przed przystąpieniem do licytacji należy obejrzeć mieszkanie i zapoznać się z jego stanem prawnym. W ten sposób można uniknąć kłopotów związanych z zakupem nieruchomości z lokatorami, czy obiektu, który jest obciążony hipoteką.

Mieszkanie można obejrzeć w terminie wyznaczonym przez komornika. Obwieszczenie o zbliżającej się licytacji pojawia się najpóźniej 2 tygodnie przed jej planowanym terminem. Ogłoszenia tego typu można znaleźć w lokalnym urzędzie gminy oraz w budynkach sądów rejonowych, jak również na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej

Przebieg licytacji

Aukcja rozpoczyna się opisem nieruchomości, z wyszczególnieniem istotnych informacji. Komornik lub urzędnik prowadzący aukcję przedstawia kwotę minimalną, po której pojawiają się oferty ze strony uczestników. Warto pamiętać, że kwota przebicia nie może wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości. Kwota ta podlega zaokrągleniu do złotówek.

Zwycięzcą jest osoba, która podała najwyższą kwotę i nikt nie przebił propozycji po trzecim postąpieniu. Po wygranej licytacji przyszły właściciel ma 14 dni na uregulowanie swojego zobowiązania. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 7 dni wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

Czy warto kupić mieszkanie z licytacji komorniczej?

Mówi się, że największym atutem aukcji komorniczych jest atrakcyjna cena nieruchomości. Tymczasem okazuje się, że za taki zakup można przepłacić. Częstą przeszkodą są wspomniane wyżej regulacje prawne dotyczące obiektu lub konieczność przeprowadzenia kosztownego remontu. Niemniej jednak w większości przypadków nieruchomości te można nabyć drogą licytacji nawet o 2/3 taniej w porównaniu do ofert z rynku wtórnego.

Partnerem artykułu jest: komornik Warszawa Wola.