Działka pod nowy dom
Nieruchomości

Działka pod nowy dom

Własny dom jest marzeniem wielu ludzi, pierwszym etapem jest zakup działki. Jednak tego wyboru nie podejmuje się przypadkowo, pod wpływem chwili. Przed inwestycją w miejsce, w którym ma powstać dom należy sprawdzić status konkretnej działki. Znaczenie ma również jej lokalizacja i cena – czasami nieosiągalna.

Działka pod nowy dom

Co należy wiedzieć o działce pod dom?

Każda działka przeznaczona pod budowę domu ma określony status prawny. Może być ujęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub podlegać konieczności uzyskania warunków zabudowy. To, czy zakup finalnie będzie opłacalny zależy od panujących na działce warunków, oraz tego, czy jest uzbrojona. Te wszystkie informacje należy pozyskać na etapie poszukiwań, by mieć pewność podjęcia słusznej decyzji. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Gminy, wystarczy złożyć wniosek. Wszystkie dane działki, którą jest się zainteresowanym uzyskuje się natomiast w starostwie, w wydziale geodezji. W miejscu tym można zasięgnąć informacji na temat powierzchni działki, jej granicach oraz położenia. Informacja o numerze działki jest już z kolei odpłatna. Istotne jest także sprawdzenie prawa własności. W tym celu należy udać się do sądu rejonowego, znając numer księgi wieczystej, można uzyskać niezbędne informacje.

Zawartość księgi wieczystej

Generalnie prawo własności każdej działki powinno być stwierdzone we wszystkich 4 księgach. Pierwsza z nich zawiera dane o powierzchni działki, jej położenie, numer ewidencyjny, potwierdzenie praw rzeczowych oraz informacja o tym, czy działka jest zabudowana. W drugiej księdze osoba zainteresowana znajdzie dane dotychczasowego właściciela działki. W trzeciej księdze nie musi być wpisów. Jest to znacznie lepsza opcja, niż wskazanie w niej prawa pierwokupu. Jeżeli natomiast działka jest obciążona hipoteką, wzmiankę o tym umieszcza się w czwartej księdze. Wszystkie aspekty wskazane poniżej uzasadniają konieczność prześledzenia całej historii działki, którą ma się zamiar nabyć.