Administrowanie a zarządzanie nieruchomościami w Krakowie. Czym różnią się obie usługi?
Nieruchomości

Administrowanie a zarządzanie nieruchomościami w Krakowie. Czym różnią się obie usługi?

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to obecnie dwie bardzo popularne usługi dedykowane deweloperom, wspólnotom mieszkaniowym i prywatnym właścicielom budynków zlokalizowanych na terenie stolicy Małopolski. Obie mają na celu zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania podlegających im obiektów. Zarządzanie nieruchomościami w Krakowie bardzo często bywa utożsamiane z administrowaniem, warto jednak wiedzieć, że są to dwie odrębne usługi, które obejmują zróżnicowany zakres czynności.

Administrowanie nieruchomościami – na czym polega i jakie zadania realizuje administrator?

Administrowanie nieruchomościami jest obowiązkiem administratora – profesjonalisty powołanego na to stanowisko przez dewelopera, wspólnotę mieszkaniową lub właściciela budynku. Zakres jego obowiązków jest węższy niż czynności realizowane przez zarządcę odpowiedzialnego za zarządzanie nieruchomościami. Najprościej rzecz ujmując, administrator ma za zadanie zapewnić nieruchomości dobry stan techniczny, atrakcyjny i estetyczny wygląd oraz porządek w obrębie obiektu oraz na podlegających mu terenach. W tym celu nawiązuje współpracę z takimi podwykonawcami, jak m. in. konserwatorzy, ekipa sprzątająca, technicy i inne podmioty, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za realizację zadań zaliczanych w poczet obowiązków administratora.

Administrator czuwa nad prawidłowym wykonywaniem poszczególnych zadań, nadzoruje ich przebieg oraz reaguje na nieprawidłowości. Jego codzienne działania mają na celu zapewnić nieruchomości bieżące funkcjonowanie na najwyższym poziomie w pełni zgodnym z aktualnie obowiązującymi standardami. Oprócz tego, w gestii administratora leżą także kwestie związane z obsługą finansową obiektu, w tym prowadzenie uproszczonej księgi rachunkowej oraz sprawowanie pieczy nad terminowym regulowaniem opłat przez najemców oraz użytkowników budynku. Administrator może także zwoływać zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz nadzorować ich przebieg.

Administrowanie a zarządzanie nieruchomościami w Krakowie. Czym różnią się obie usługi?

Zarządzanie nieruchomościami w Krakowie – jakie czynności wchodzą w jego skład?

Usługą znacznie bardziej złożoną od administrowania jest zarządzanie nieruchomościami. Powinno być realizowane przez profesjonalnego zarządcę, który podejmuje decyzje i wykonuje czynności mające na celu zapewnienie mieszkańcom i użytkownikom obiektu komfortową i bezpieczną egzystencję. Zakres jego obowiązków jest znacznie szerszy i bardziej złożony od czynności wykonywanych przez administratora. Składa się na nie bowiem wszystko to, co realizuje administrator oraz szereg dodatkowych zadań, które mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego zarządcę.

Usługa zarządzanie nieruchomościami kraków obejmuje więc zarówno dbanie o czystość, porządek i dobry stan techniczny budynku, jak i planowanie przyszłych inwestycji, analizowanie bieżącego stanu nieruchomości, prowadzenie jej finansów, obsługę prawną, reprezentowanie interesów właściciela obiektu przed organami administracji państwowej oraz doradztwo inwestycyjne. Na stanowisko zarządcy powinna więc zostać mianowana wyłącznie wysoko wykwalifikowana osoba, która będzie w stanie w profesjonalny sposób zadbać o praktycznie każdy aspekt funkcjonowania nieruchomości.