Fundamenty - podstawa konstrukcji budynku
Projektant wnętrz vs Architekt

Fundamenty - podstawa konstrukcji budynku

Błędy w postawieniu fundamentów

Zakłada się, że postawienie fundamentów, jest rzeczą bardzo prostą w wykonaniu., Nic bardziej mylnego, odpowiedzialność, jaka spoczywa na prawidłowym przygotowaniu gruntu, jest niezwykle istotna dla stabilnej konstrukcji całego budynku. Fundamenty, ze względu na fakt, iż w późniejszych etapach budowy są zakrywane, powinny być odebrane przez kierownika budowy po dokładnym skontrolowaniu prawidłowości ich wykonania. Fundamenty, ze względu na fakt, iż znajdują się głęboko pod gruntem są stale narażone na działanie m.in. wód gruntowych, dlatego też niezwykle ważne jest to, aby kierownik budowy miał absolutną pewność, że zostały należycie wykonane.

Najczęstsze niedopatrzenia

Fundamenty są niezwykle ważne dla trwałości całego budynku. Wykonanie ich w sposób niewłaściwy lub niedokładny stwarza ryzyko poważnego naruszania konstrukcji. Najczęściej jednak fundamenty są osadzane w miejscach, które nie zostały dostatecznie dokładnie sprawdzone. Aby konstrukcja budynku była stabilna, przed postawieniem fundamentów, należy wykonać odpowiednie pomiary gruntu. W tym celu wykonuje się odpowiednie badania geotechniczne, w tym odwierty, aby określić między innymi poziom wód gruntowych na danej przestrzeni. Ilość wykonanych odwiertów jest zależna od powierzchni, jaką będzie zajmował budynek.

Fundamenty - podstawa konstrukcji budynku

Wykonanie zbyt małej liczby odwiertów, może spowodować, iż w jednym z niesprawdzonych miejsc, budynek będzie miał mniejszą stabilność, co może się ujawnić podczas podniesienia się poziomu wód gruntowych. Osadzenie fundamentów musi także być wykonane na odpowiedniej głębokości, w innym wypadku będą narażone na przymarzanie, co może znacznie osłabić trwałość konstrukcji. Zanim więc podejmie się decyzję o osadzeniu fundamentów, warto jest dokładnie przeanalizować lokalizację planowanej budowy oraz sprawdzić grunt, na którym budynek ma być osadzony. Przygotowując wykopy pod fundamenty, warto również zabezpieczyć zbocza przed usypywaniem. Jeśli przed wylaniem i zawiązaniem fundamentów, brzegi wykopu się osypią, to złączą się z betonem znacznie osłabiając jego strukturę. Wykopy zabezpiecza się więc tradycyjnie deskami lub siatkami, aby do czasu wylania fundamentów, nic się do nich nie dostało.