Podatki od nieruchomości - rodzaje
Nieruchomości

Podatki od nieruchomości - rodzaje

Podatek od nieruchomości to opłata roczna, którą musi uiścić właściciel nieruchomości. Ten podatek od nieruchomości często obejmuje również inne rodzaje dopłat. W Polsce podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, który zasila budżet samorządów gminnych. Regulują go przepisy, takie jak Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W tym artykule dowiesz się jakie są rodzaje podatków od nieruchomości.

Rodzaje podatków od nieruchomości

Podatek dochodowy – tutaj opodatkowane jest legalne posiadanie nieruchomości przynoszącej dochód. Cały dochód podlega opodatkowaniu, ale nie uwzględnia kosztów jego uzyskania, a jedynie zysk netto.

Podatek konsumpcyjny – podatnik posiada i wykorzystuje nieruchomość w sposób rekreacyjny lub wypoczynkowy, np. prowadząc agroturystykę lub hotel. W takim przypadku dochód jest opodatkowany, gdy jest wydawany.

Podatek majątkowy - obciąża właściciela stałym podatkiem od posiadanej nieruchomości. Źródłem płatności są aktywa statyczne, dlatego nie podlegają zmianom nominalnym ani realnym. Działki wykorzystywane do celów osobistych, nieruchomości lub place budowy podlegają opodatkowaniu. Mogą to być również formy lokaty kapitału. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części, domy, nieruchomości oraz przedmioty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto należy mieć świadomość, że w Polsce istnieje kilka podatków od nieruchomości związanych z mieszkaniami, co oznacza, że zgodnie z prawem właściciel mieszkania może być zmuszony do płacenia podatku od nieruchomości więcej niż jeden raz.

Podatki od nieruchomości - rodzaje

Do kiedy i gdzie płaci się podatek od nieruchomości?

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony jest w czterech ratach, po jednej w następujących terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Korporacje, organizacje i osoby nieposiadające osobowości prawnej muszą rozliczać się z podatków w 12 miesięcznych ratach. Muszą zapłacić do 15 dnia każdego miesiąca.