Jak naprawić konstrukcje żelbetowe?
Nieruchomości

Jak naprawić konstrukcje żelbetowe?

Beton wyróżnia się dużą wytrzymałością mechaniczną. Jest odporny na uszkodzenia. Jednak błędy popełnione w czasie projektowania, wylewania i utwardzania masy betonowej i długie oddziaływanie niekorzystnych czynników obecnych w powietrzu i wodzie, wilgoć, karbonatyzacja, krystalizacja soli, duże różnice temperatur, skorowadziałe wkładki zbrojeniowe, nadmierne obciążenia konstrukcji mogą przyczynić się do uszkodzeń struktury betonu.

 Jak naprawić konstrukcje żelbetowe?

Jak wybrać odpowiednie materiały naprawcze?

Pamiętajmy o tym, aby beton naprawiać specjalnymi materiały. Powinny być jak najlepiej dopasowane do podłoża. Mają też skutecznie chronić przed dalszym uszkodzeniem konstrukcji i zabezpieczać ją przed niekorzystnymi warunkami otoczenia.

Wybierając materiały naprawcze specjalista w marplast-grp.pl/pl/  uwzględni warunki użytkowania konstrukcji. Niezwykle ważną rolę odgrywają warunki termiczne i wilgotnościowe, a także oddziaływanie chemiczne i obciążenia wpływające na konstrukcję.

Technologia naprawy ma gwarantować efektywną i wytrzymałą odnowę uszkodzonego materiału, a w przyszłości jego ochronę. Dlatego tak ważna jest świetna współpraca zastosowanego tworzywa i obecnego materiału konstrukcji. W ten sposób możemy przeciwdziałać powtórnej degradacji. Materiał rekonstrukcyjny musi być kompatybilny z tworzywem pod kątem wymiarów, chemicznym, szczelnościowym, elektrochemicznym i tworzeniem zasadowego środowiska. ph musi wynosić 9,5-12,5.

Stan konstrukcji

Pamiętajmy, że zbyt duże różnice w sprężystości pomiędzy materiałem a tworzywem mogą doprowadzić do pękania i odspojeń. Brak kompatybilności chemicznej często jest przyczyną korozji zbrojenia (za małe pH materiału naprawczego). Ocena stanu technicznego konstrukcji powinna uwzględniać lokalizację i szerokość rozwarcia rys, rodzaj, wielkość i umiejscowienie ubytków, a także zawilgocenie konstrukcji i głębokość skarbonizowania betonu.

 Jak naprawić konstrukcje żelbetowe?

W jakim celu prowadzone są prace naprawcze?

Naprawa konstrukcji żelbetowych ma zahamować powstawanie korozji stali zbrojeniowej. Ponadto ma powstrzymać postępującą degradację konstrukcji. Specjaliści wypełniają precyzyjnie wszystkie ubytki i odtwarzają stan pierwotny. Dzięki temu konstrukcja może znów służyć zgodnie z założonym kiedyś celem.

Niezwykle ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie przyczyn korozji i zastosowanie odpowiednich materiałów wysokiej jakości. Dzięki temu znacznie opóźnimy degradację konstrukcji. Inwestor nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z powtórną naprawą.

Naprawiając konstrukcje żelbetowe należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego. Ominięcie jakiegokolwiek etapu ma poważne konsekwencje. W przyszłości znów niezbędna byłaby naprawa.

Kluczowym etapem jest analiza obecnego stanu i powodów uszkodzeń. Dzięki temu można właściwie wybrać metodę naprawy i materiały. Specjaliści naprawiają uszkodzone miejsca. Wytrzymałymi zaprawami precyzyjnie wypełnia się wszystkie ubytki polimerowo-cementowe. Następnie naprawiają pęknięcia i rysy. Stosują tutaj metodę iniekcji. Wykorzystują również materiały na bazie kompozytów żywicznych. Tworzą powłoki zabezpieczająco-ochronne i wzmacniają konstrukcję.